Gmina Poronin laureatem konkursu „Przyjazna wieś”.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Małe Ciche noclegi zaprasza.

Udział  w konkursie mogli wziąć  wszyscy beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.
Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonujący zadania w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wójt Gminy Poronin zgłosił do konkursu projekt „Świetlica wiejska – nowa jakość, większa funkcjonalność”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 25 września podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Województwa Małopolskiego „Wyzwania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w świetle istniejących doświadczeń krajowych i zagranicznych” w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Patronat nad konferencją objął Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

„Świetlica wiejska – nowa jakość, większa funkcjonalność” – poprawa jakości życia na wsi poprzez podniesienie funkcjonalności istniejącej świetlicy wiejskiej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość całkowita realizacji operacji wynosi: 564 597,51 zł (brutto) w 80% operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ”

Funkcję inspektora nadzoru pełnił pan mgr inż. Michał Truty, natomiast koordynatorem była mgr Katarzyna Szwajnos-Różak.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie pełni  funkcję społeczno – kulturalną dla sołectwa Poronin i całej gminy Poronin. W świetlicy GOK odbywają się konkursy recytatorskie i plastyczne, próby zespołów regionalnych „Mini Regle” „Małe Regle” i „Regle”, wystawy i ekspozycje samodzielne oraz organizowane w czasie środowiskowych imprez kulturalnych, a także nauka gry na skrzypcach, nauka j. angielskiego dla dzieci, zajęcia plastyczne: ceramika i malarstwo na szkle oraz imprezy okolicznościowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym zebrania wiejskie, spotkania z przedsiębiorcami i wiele innych imprez regionalnych.

Działania objęte projektem wpisują się w cel II.A. Poprawa warunków życia i gospodarowania na Podhalu – II.A.b – Lepsze życie u siebie – Lokalnej Strategii Rozwoju. Poprawa jakości życia na obszarze wiejskim przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców naszej wsi oraz promowanie naszego obszaru wiejskiego. Umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru wiejskiego oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej naszej wsi.

Głównym efektem realizacji zadania było podniesienie funkcjonalność całego obiektu co umożliwia większą dostępność dla mieszkańców i gości oraz podniesienie standardu prowadzonej działalności kulturalno – społeczno – artystycznej.

Poprawa funkcjonalności świetlicy umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru wiejskiego oraz wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej naszej wsi.


Możliwość komentowania jest wyłączona.