IV Mistrzostwa Drwali Beskidzkich

IV Mistrzostwa Drwali Beskidzkich – Brenna, 9 sierpnia 2014 r. Beskidy noclegi zapraszają.

Ogólne zasady uczestnictwa:

1. W zawodach uczestniczyć mogą 2-osobowe zespoły drwali.
2. Jedna firma leśna może wystawić jedną drużynę.
3. Drwale zgłoszeni do zawodów muszą być wyposażeni w standardowe ubranie i obuwie robocze, opatrunek osobisty oraz siekierę i pilarkę. Zawodnicy występują w kaskach z ochronnikami oczu i słuchu oraz w rękawicach roboczych.
4. Konkurencje: – montaż piły + okrzesywanie, cięcie kłody na dokładność, przerzynka na czas, cięcie piłą ręczną na czas, cięcie stojącego wałka, rąbanie wałka siekierką.
5. Amatorzy startują w zawodach indywidualnie.
6. Przy pracy piłą wymagane uprawnienia drwala.
7. Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców (pula nagród około 3 000 zł)
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zawodach do 5 sierpnia 2014 r., telefonicznie na nr: 33 474 06 01 lub e-mailowo: k.gawlas@brenna.org.pl, decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalnie 10 zespołów).
REGULAMIN DRUŻYNOWYCH ZAWODÓW

IV Mistrzostwa Drwali Beskidzkich
Data: 9 sierpnia 2014 r. Godzina: 15:00 – 18:00
Miejsce: Brenna, ul. Malinowa 2b, Park Turystyki
Organizator: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438
Brenna oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń, 43-450
Ustroń, ul. 3 Maja 108.
Zgłoszenia: do zawodów do dnia 5 sierpnia 2014 r., telefonicznie na nr: 33 474 06 01 lub
mailowo: k.gawlas@brenna.org.pl

Cel:
– prezentacja turystom i mieszkańcom Gminy specyfiki pracy przy pozyskaniu drewna.
– integracja grupy zawodowej drwali.

Warunki uczestnictwa w zawodach:
– w zawodach uczestniczą na równych prawach 2 -osobowe zespoły drwali,
– jedna firma leśna może zgłosić jedną drużynę,
– drwale zgłoszeni do zawodów muszą być wyposażeni w standardowe ubranie i obuwie robocze, opatrunek osobisty oraz siekierę i pilarkę. Zawodnicy występują w kaskach z ochronnikami oczu i słuchu oraz w rękawicach roboczych,
– przy pracy piłą wymagane uprawnienia drwala,
– wymagane przestrzeganie zasad BHP,
– do zawodów dopuszcza się typowe pilarki, powszechnie stosowane ze standardowym wyposażeniem, bezwzględnie z hamulcem, bez zmian konstrukcyjnych,


Możliwość komentowania jest wyłączona.