Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Już 1 lutego 2015 mija najbliższy termin składania wniosku z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, jak i przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji „Mobilność edukacyjna” i „Partnerstwa strategiczne”. Poronin noclegi zaprasza.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

W ramach Akcji 1. „Mobilność kadry”
• kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne dla kadry, prowadzone za granicą,
• wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
• pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres do 2 miesięcy.

W ramach Akcji 2. „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”
• tzw. wymianę uczniów między szkołami
• wymianę dobrych praktyk między placówkami
• pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres 2-12 miesięcy

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ – praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:
Akcja 1. „Mobilność Kadry”
Wrocław, 9 października 2014 r.

Akcja 2. „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”
Gdańsk, 29 września 2014 r.
Warszawa, 3 października 2014 r.
Poznań, 7 października 2014 r.
Kraków, 13 października 2014 r.
Łódź, 20 października 2014 r.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
• jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 1 lutego 2015 r. dla akcji: „Mobilność kadry”, „Partnerstwa strategiczne”,
• jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
• w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
• jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji „Mobilność kadry”, „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”,
• jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania  i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
• jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 1 lutego 2015 r. dla akcji: Mobilność kadry, Partnerstwa strategiczne
• jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.


Możliwość komentowania jest wyłączona.