Wypocznij w Bieszczadach

Bieszczady agroturystyka leżą w potężnym łuku Karpat, rozciągniętym równoleżnikowo (z nachyleniem południowo – wschodnim) na przestrzeni ponad 3100 kilometrów od Beskidu Śląskiego  po dolinę Dunaju. Większa część południowej granicy Polski oparta jest właśnie na zachodniej części łuku Karpat.

Obszar Bieszczadów polskich zamyka od wschodu Przełęcz Użocka i rzeka San (od jej źródeł), od południa słowackie pasmo Gór Bukowych i od północy – Góry Sanocko-Turczańskie. Najwyższym szczytem po stronie polskiej jest Tarnica 1346 m).

Klimat Bieszczad jest dość zróżnicowany i wiąże się z rzeźbą terenu. Daje się tu odczuć wpływ kontynentalnych mas powietrza napływających znad Europy Wschodniej niosący niskie temp. zimą a wysokie latem.