Roztocze

Największym bogactwem Krainy Roztocze jest zachowany dziewiczy stan lasów i rzek co jest wielkim atutem dla turystów spragnionych ciszy, spokoju,a jednocześnie chcących przebywać na łonie natury tak pięknej i czystej. Planując noclegi na Roztoczu w sezonie letnim warto zabrać ze sobą rower. Znajdują się tu ciekawe trasy rowerowe dzięki którym można w fajny spoób poznać najciekawsze atrakcje Roztocza. Prawdziwym skarbem i ozdobą Roztocza są bujne lasy. W niektórych gminach zajmują one ponad połowę obszaru, gmina Tereszpol może pochwalić się aż 70 % zalesieniem. Warto je osobiście spenetrować. Ciekawostką jest fakt, iż na Roztoczu doszło do „czwórobjawia” oznacza to, że w ciągu 24 lat doszło tu do 4 objawień. Matka Boska ukazała się 1640 roku w Krasnobrodzie oraz 5 lat później w Janowie Lubelskim. Święty Stanisław objawił się w 1648 roku w Górecku Kościelnym, zaś Święty Antoni w Radecznicy w 1664 roku. Roztoczańskimi lasami, wkraczając na teren Puszczy Solskiej da się dotrzeć od miejscowości Zwierzyniec do Wisły pokonując dystans około 100 kilometrów. We wszystkich tych miejscach znajdują się sanktuaria poświęcone tym wydarzeniom. Wizytówką Roztocza jest przede wszystkim przyroda, unikatowa na skalę europejską. Podobnie -wyłącznie leśnymi ostępami – można przejść z Hrebennego przy granicy ukraińskiej niemal na przedmieścia miejscowości Zamość. Rezerwat „Debry” w okolicach miejscowości Krasnobród jest chyba najmniej znanym i odwiedzanym spośród wielu roztoczańskich rezerwatów Chroni się tu bowiem debry, czyli głębokie wąwozy porośnięte bujnym lasem. U podnóża Chełmowej Góry znajduje się malowniczy zalesiony plac, na którym znaleźć można stacje Męki Pańskiej wykonane w latach 1980-1981 oraz stację Zmartwychwstania Pańskiego. Noclegi Roztocze Do najbardziej znanych i odwiedzanych jest miasteczko o nazwie Szczebrzeszyn znane z wiersza Jana Brzechwy. Tutejsza natura to balsam dla ducha i ciała, roztoczańskie miejscowości oferują ciekawe i czasem osobliwe atrakcje: Szlak Szumów, tzw. Szumy w Rezerwacie Nad Tanwią – jedna z czystszych rzek Roztocza – Tanew i jej dopływ Jeleń meandrując po progach skalnych, tworzą małe wodospady nazywane szumami lub szypotami. Warto skorzystać z bogatej oferty noclegowej np. agroturystyka Roztocze.

Roztocze

Roztocze noclegi jest tak długie że zaczyna się od Kraśnika w Polsce aż poLwów na Ukrainie. Kraina ta łączy Wyżynę Lubelską z Podolem. Roztocze podzila Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej. Od wschodu ograniczają ją takie miasteczka jak Szczebrzeszyn, Zamość czy Rawa Ruska (Ukraina). Z kolei od zachodu Janów Lubelski, Frampol, Biłgoraj, Józefów,Narol oraz Horyniec-Zdrój. Najwyższe wzniesienie Roztocze domki wynosi 414 m n.p.m. na Ukrainie. W Polsce najwyższe wzniesienia to Długi Goraj 391,5 metrów n.p.m. i Wielki Dział 390,4 metrów n.p.m. . W Roztoczu z uwagi na unikalne wartości przyrodnicze stworzono Roztoczański Park Narodowy. Licznie występują tutaj także rezerwaty oraz parki krajobrazowe. Fałna całego regionu jest bardzo zróżnicowana. Od zachodu ciągną się lasy liściaste lipowo-grabowe i bukowo-jodłowe. W części środkowej spotkamy licznie występujące bory jodłowe. Z kolei na wschodzie bory sosnowe. Pierwszą wzmiankę o Roztoczu spotkać można w zapiskach z wyprawy spisanych przez Stanisława Staszica. Określenie Roztocze pokoje do wynajęcia pochodzi od słowa roztoka, które znaczy dział wodny. W czasach średniowiecza Roztocze było pokryte gęstymi lasami i bardzo słabo zaludnione. Napływ osadników nastąpił po przyłączeniu Rusi Czerwonej. W wyniku działań wojennych II Wojny Światowej Roztocze zostało podzielone granicą między dwoma Państwami. Więcej informacji w artykule o Historii Roztocza Roztocze dzielimy na 3 główne części: Roztocze agroturystyka Zachodnie, Roztocze Środkowe i Roztocze Wschodnie. Są to tzw. trzy mezoregiony. Zachodnie i Środkowe Roztocze znajdują się w całości na terytorium Polski, podczas gdy Wschodnie w 80% leży już po stronie ukraińskiej. Roztocze Wschodnie nazywane jest też potocznie Roztoczem Południowym. Podzielić je można kolejno na mniejsze jeszcze części, wśród których mówimy: Roztocze Rawskie, Roztocze Janowskieoraz Roztocze Lwowskie. Miasta: Rawa Ruska, Żółkiew, Lwów. Roztocze Środkowe zwane jest również Roztoczem Tomaszowskim. W terenie tego regionu leżą przepiękne miasta: Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Krasnobród, Józefów i Narol. Z kolei Roztocze noclegi Susiec Zachodnie jest prawnie dzielone na Roztocza Gorajskie (od rzeki Gorajec) oraz Roztocze Szczebrzeszyńskie.