W królewskim Zamościu

Miasto Zamość noclegi zostało stworzone w 1580 r. na terenach wsi Skokówka, przez kanclerza i hetmana dużego koronnego Jana Zamoyskiego jako nowy urząd rodowa i stolica zamierzonej ordynacji zamojskiej. Jan Zamoyski wybudował tu ufortyfikowaną warownię i chroniącą szlak kupiecki, nakierowującym z Wołynia i Lwowa do Lublina i Warszawy. noclegi Zamość W 1589 r. za zgodą Sejmu ogromne dobra kanclerza, położone w południowej dzielnicy województwa lubelskiego i północnej bełskiego ok. 600 tys. ha zostały połączone w niepodzielną całość, dziedziczoną w całości przez najstarszego ojca lub najbliższego krewnego poprzedniego ordynata. Ordynacja zamojska istniała aż do drugiej wojny światowej. Zamość pokoje gościnne Wkrótce po założeniu miasta, przywilej osadniczy dotrzymali Ormianie 1585 i Grecy 1589. Choć akt lokacyjny nie zezwalał Żydom na osiedlanie się w mieście, już w 1586 r. także oni uzyskali prawo do zamieszkania w Zamość pensjonaty. Położenie miasta ułatwiało jego ekonomiczny rozwój, tworząc warunki dla osiedlania się tu także Niemców, Szkotów, Holendrów i Włochów, dzięki czemu szybko zyskało charakter wieloetnicznego miasta handlowego. Zamość agroturystyka stał się także ośrodkiem akademickim — w 1595 r. otwarto tu Akademię Zamojską, trzecią uczelnię wyższą w Rzeczypospolitej (po Krakowie i Wilnie). Całe założenie miejskie, stanowiące praktyczną realizację renesansowej koncepcji idealnego miasta-twierdzy (citta ideale), zostało zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernarda Morando. Zamość uważany był za najlepiej zorganizowane miasto w nowożytnej Polsce. Dzielony na część mieszczańską i rezydencję właściciela stanowił przemyślaną i jednolitą całość, z idealnie wytyczonym, szachownicowym układem ulic i placów, współtworzących funkcjonalny system komunikacji. Dwór Zamoyskiego miał za zadanie pełnić rolę ośrodka intelektualno-kulturalnego, gromadzącego poetów, pisarzy i artystów. Całość osaczono w latach 1587–1608 pierścieniem nowoczesnych fortyfikacji bastionowych z bramami. Do dziś dnia, pomimo uszkodzenia znacznej części dawnych murów obronnych, Zamość stanowi jeden z najlepszych przykładów europejskiej urbanistyki renesansowej.

U progu kariery 2014 – Zamojski Dom Kultury

Zamojski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym  z Zamościa
do udziału w przesłuchaniach indywidualnych:

Konkurs Pięknego Mówienia
11 października 2014 r. (sobota) w godz. 11.00-15.00
Prosimy o przygotowanie jednego wiersza Joanny Papuzińskiej

Konkurs Piosenki
12 października 2014 r. (niedziela) w godz. 11.00-15.00
Prosimy o przygotowanie dowolnej piosenki. Mile widziane podkłady muzyczne na CD.

Konkurs Plastyczny
temat:  ilustracja wybranego utworu Joanny Papuzińskiej
Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę wykonaną w dowolnej technice, podpisaną na odwrocie (imię i nazwisko, wiek autora, tytuł pracy, numer przedszkola, telefon).
Prace należy składać w Zamojskim Domu Kultury ul. Partyzantów 13
do 13 października 2014 r.

Laureatów wszystkich konkursów zaprosimy na występ finałowy 26 października 2014 r. (niedziela), godz. 15.00  w Zamojskim Domu Kultury. Zamość noclegi zaprasza.