XLVIII Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Zespół Transkapela będzie w tym roku gwiazdą XLVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Muzyka zespołu łączy muzyczne tradycje Karpat i współczesności. Sprawia, że zespół zyskał liczne grono fanów nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W ciągu 10 lat swego istnienia był wielokrotnie nagradzany

Program  Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

26 czerwca, czwartek
16.30 – Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne  „Festiwal kazimierski wobec tradycji kolbergowskiej” (Muzeum Nadwiślańskie)

27 czerwca, piątek
9.00 – Otwarcie 47. Targów Sztuki Ludowej
11.00 – Uroczyste Otwarcie Festiwalu – koncert konkursowy
14.00 – Koncert towarzyszący
15.00 – Konkurs Duży – Mały
17.00 – Widowisko obrzędowe „Oczepiny” – zespół „Przystalanki” z Przystałowic Małych oraz wernisaż wystawy „Humorem malowany świat Stanisława Koguciuka” – spotkanie z autorem i promocja książki – (Kamienica Celejowska)
18.00 – Koncert konkursowy

28 czerwca, sobota
9.00 –
Targi Sztuki Ludowej
10.00 – Koncert konkursowy
14.00 – Koncert towarzyszący
15.00 – Koncert konkursowy
20.00 – Koncert „Scena mistrzów” – laureaci Festiwalu i Nagrody im. O. Kolberga
– Zabawa ludowa z udziałem kapel festiwalowych oraz koncert zespołu Transkapela

29 czerwca, niedziela
9.00 – 
Targi Sztuki Ludowej
9.30 – Konsultacje Jury dla uczestników Festiwalu
10.30 – Msza Św. w intencji uczestników Festiwalu
12.00 – Korowód zespołów – ogłoszenie wyników i koncert laureatów
14.00 – Koncert „Lubelszczyzna żegna gości festiwalowych”

Organizator Festiwalu: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Program Klubu Tyndyryndy 2014

26 czerwca czwartek

19.00 – na otwarcie Klubu – projekcja filmu o Jadwidze i Marianie Sobieskich „Melodie, które nie zaginą” reż. St. Grabowski 1958

27 czerwca piątek
10.00-14.00 – 
Ence pence – warsztaty dla dzieci (namiot)
12.00-14.00 – warsztaty: śpiew (Kamienica Celejowska)
15.00-17.00 – warsztaty: skrzypce (namiot)
19.00 – warsztaty: taniec dla dzieci (namiot)
20.00 – warsztaty: taniec dla dorosłych przechodzące w zabawę: m. in. kocirba, Piotr Gaca, Kapela Niwińskich, Diabubu, Parura, w trakcie konkurs na najlepsze przyśpiewki!

28 czerwca sobota
10.00-14.00 – 
Ence pence – warsztaty dla dzieci
12.00-14.00 – warsztaty: ŚPIEW
13.00-20.00 – targowisko instrumentów – 30 stoisk (namiot i wokół)
15.00-17.00 – warsztaty: skrzypce
17.00 – warsztaty:  taniec dla dzieci
18.00 – warsztaty:  taniec dla dorosłych
21.30 – zabawa taneczna: m.in. Kapela Przewłockiego, kapela de Latourów, Kapela Kocona, Chłopcy z Nowoszyszek, PKP Raducz, Kapela Maliszów, Kapela Witka Brody, kapela Jana Fokta, kapela rodzinna Kurasiów, kapele uczestniczące w Festiwalu z różnych regionów Polski,

Organizatorzy: Fundacja Numinosum, Tłoka In Crudo – Beata Glińska, Seweryn Huzarski, Agnieszka Niwińska, Kasia Rosik, Kataszka Zedel i inni
Pomysł i koordynacja: Remek Mazur-Hanaj, Mateusz Niwiński
Współpraca: WOK Lublin
Wsparcie finansowe: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Patronat medialny: MuzykaTradycyjna.pl

Kazimierz Dolny noclegi oferuję bogatą bazę noclegową


Możliwość komentowania jest wyłączona.